Cắt băng dính tay kéo

-8%
2.500.000 2.300.000
-7%
2.300.000 2.150.000
-7%
2.400.000 2.240.000

Cắt băng dính để bàn

1.680.000
900.000
3.360.000
-9%
1.968.000 1.800.000
-13%
1.104.000 960.000
-9%
2.460.000 2.250.000
-6%
3.000.000 2.820.000

Cắt băng dính cầm tay

-2%
2.400.000 2.350.000
-4%
2.400.000 2.300.000